Automotive

Automatizace a zvyšující se elektrifikace osobních vozidel i užitkových vozidel a autobusů vyžaduje vhodné technologie pohonů a snímačů. V mobilním sektoru se elektromagnety používají především jako lineární aktuátor, blokovací jednotka šroubu nebo přidržovací prvek, ale také jako rotační aktuátor s různými charakteristikami. Ve srovnání s jinými systémy pohonů se vyznačuje rychlostí, jednoduchou konstrukcí, ovládáním a také vysokou spolehlivostí.

V závislosti na oblasti použití ve vozidle musí být splněny zvláštní požadavky na typ ochrany, odolnost proti vibracím, teplotní a napěťové rozsahy, odolnost proti korozi a různým provozním médiím. Obvykle velká množství vyžadují vysoce automatizované výrobní procesy a vhodné konstrukce.

V automobilovém průmyslu je standardem řešení podle požadavků zákazníka. Výběr z nich vám poskytne inspiraci a poslouží jako reference.

Prohlédněte si vybrané produkty z naší standardní nabídky